Wyznacznikiem komfortu są dla wielu hotele oferujące usługi na bardzo wysokim poziomie. Zbytek są jednak coraz mniej ostentacyjne. Ograniczoną dostępność danego hotelu można opisać w sposób elegancki, choć Read More